სანოტო და აუდიოვიზუალური გამოცემების საცავი

 ბარბარე დონჯაშვილის სიუჟეტი.

ახალი დღე