სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი

X კლასი