სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - დემოკრატიის საფუძვლები, მმართველობის პრინციპები და მოდელები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი

X კლასი