ტეგი: ტელესკოლა - სამოქალაქო განათლება

სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ბოლო გაკვეთილი #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - გენდერული სტერეოტიპები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - მონაწილეობის კულტურა, ფორმები და მექანიზმები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - სოციალური პრობლემები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - ბულინგი #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - დემოკრატიის ისტორია და საქართველო #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - მედია #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება, IX-X კლასები - თვითმმართველობის განვითარება და სკოლის თვითმმართველობა #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - პირადი ბიუჯეტი #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - გენდერული თანასწორობა #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - ხელისუფლების განაწილება და მართვის დონეები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - VII-VIII კლასები - ხელისუფლების შტოები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - თანასწორობა მდგრადი განვითარების მიზნების მიხედვით #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - დემოკრატიის საფუძვლები, მმართველობის პრინციპები და მოდელები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - არჩევნები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - ნაადრევი ქორწინება #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - გადასახადები და სახელმწიფო #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება, VII-VIII კლასები - დემოკრატიის პრინციპები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება - გენდერული ძალადობა და მისი ფორმები #ტელესკოლა