სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ბოლო გაკვეთილი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

VII კლასი

VIII კლასი