ტეგი: VIII კლასი

სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ბოლო გაკვეთილი #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - მუზეუმი #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - დღესასწაული და მუსიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - ჯანსაღი კვება და კვებითი დარღვევები #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - კავკასია #ტელესკოლა
მათემატიკა, VIII კლასი - ამოცანების ამოხსნა რომბსა და პარალელოგრამზე #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ქიმიის არსი #ტელესკოლა
ისტორია VIII კლასი - ევროპული პარლამენტარიზმი და ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა #ტელესკოლა
ქართული, VIII კლასი - რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?! #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - სოციალური პრობლემები #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, VII-VIII კლასები - ისლამური ხელოვნება #ტელესკოლა
მუსიკა VII-VIII კლასები - პოლონეთის მუსიკალური კულტურა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VIII კლასი - ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარების გავლენა ჯანმრთელობაზე #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - ავსტრალია და ოკეანეთი, ანტარქტიდა #ტელესკოლა
მათემატიკა, VIII კლასი - პარალელოგრამი; რომბი #ტელესკოლა
ქიმია VIII კლასი - ელემენტთა ორგანიზების პრინციპი - ექსპერიმენტული სამუშაო #ტელესკოლა
ისტორია VIII კლასი - დავითის მემკვიდრეები და ბრძოლა ძალაუფლებისათვის #ტელესკოლა
ქართული VIII კლასი - ილია ჭავჭავაძე #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - მედია #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - ეროვნული სამოსი #ტელესკოლა