სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - ხელისუფლების განაწილება და მართვის დონეები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი

X კლასი