ტეგი: X კლასი

სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - მეტალები #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - სტერეომეტრია ნაწილი 1 #ტელესკოლა
ისტორია X კლასი - ვიზუალური წყაროები #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - საკვების შემადგენლობა. ვიტამინები და მათი დანიშნულება #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი #ტელესკოლა
ქართული X კლასი - „ვეფხისტყაოსანი’’, ტარიელი, გაკვეთილი 2 #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - ნახშირბადი #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - მსგავსება, ჰომოტეთია. სამკუთხედების მსგავსება #ტელესკოლა
ისტორია X კლასი - ვექსილოლოგია #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - დემოგრაფიული აფეთქება, დემოგრაფიული პოლიტიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - წვრილი ნაწლავის აგებულება და ფუნქციები. მსხვილი ნაწლავის ფუნქციები #ტელესკოლა
ქართული X კლასი - „ვეფხისტყაოსანი’’, ტარიელი, გაკვეთილი 1 #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - დემოკრატიის ისტორია და საქართველო #ტელესკოლა
ქიმია X კლასი - აზოტი, ფოსფორი #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - მობრუნება, მსგავსების გარდაქმნა #ტელესკოლა
ისტორია X კლასი - გენეალოგია #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - დემოგრაფიული გადასვლის თეორია და ფაზები #ტელესკოლა
ბიოლოგია X კლასი - ძუძუმწოვრების საჭმლის მომნელებელი სისტემა. მონელება პირის ღრუსა და კუჭში #ტელესკოლა
ქართული X კლასი - „ვეფხისტყაოსანი’’, „ავთანდილის ამბავი’’, გაკვეთილი 2 #ტელესკოლა