ტეგი: IX კლასი

სახვითი ხელოვნება IX კლასი - პაბლო პიკასო - მომავლის სამყაროს შემქმნელი #ტელესკოლა
ბიოლოგია IX კლასი - სელექციის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები. მცენარეთა და ცხოველთა სელექცია #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლები #ტელესკოლა
მუსიკა, IX კლასი - საშობაო და საახალწლო განწყობა მუსიკაში #ტელესკოლა
მათემატიკა IX კლასი - ვექტორი. ვექტორის სიგრძე #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს მომსახურების სფერო და ტურიზმი #ტელესკოლა
ისტორია IX კლასი - დავით აღმაშენებელი #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - სათბობების ზოგადი დახასიათება. აირადი, თხევადი და მყარი სათბობი #ტელესკოლა
ქართული IX კლასი - მიხეილ ჯავახიშვილის „ეშმაკის ქვა’’ #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება IX კლასი - ახალი ქართული მხატვრობის ეროვნული სკოლა #ტელესკოლა
ბიოლოგია IX კლასი - მემკვიდრული და არამემკვიდრული ცვალებადობა; განსხვავებები და მნიშვნელობა #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება IX-X კლასები - მონაწილეობის კულტურა, ფორმები და მექანიზმები #ტელესკოლა
მუსიკა, IX კლასი - ლეონარდ ბერნსტაინის „ვესტ საიდის ისტორია”
მათემატიკა IX კლასი - ამოცანების ამოხსნა კვადრატული განტოლებისა და სისტემის მეშვეობით #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა #ტელესკოლა
ისტორია IX კლასი - გაერთიანებული სამეფო - თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოსა და საქართველოს ურთიერთობა #ტელესკოლა
ქართული, IX კლასი - გიორგი ლეონიძის „მარიტა’’ #ტელესკოლა
ქიმია IX კლასი - ნახშირწყალბადების ზოგადი დახასიათება, ციკლოალკანები და არომატული ნაერთები #ტელესკოლა
ბიოლოგია - მოზარდობა #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება IX კლასი - ექსპონატებით გაცოცხლებული ისტორია #ტელესკოლა