ბიოლოგია IX კლასი - სელექციის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები. მცენარეთა და ცხოველთა სელექცია #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი