ტეგი: VII კლასი

სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - ბოლო გაკვეთილი #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - მუზეუმი #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - დღესასწაული და მუსიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - სპოროვანი მცენარეები. ხავსები და გვიმრები. ხავსების მნიშვნელობა. მცენარის მნიშვნელობა, მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება და მათი დაცვა #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ჭაობები, წყალსაცავები და მყინვარები #ტელესკოლა
ისტორია, VII კლასი - ქართლი ფარნავაზის მემკვიდრეების დროს ძვ.წ. III-I სს. #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - სიმრავლეები #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - სოციალური პრობლემები #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება, VII-VIII კლასები - ისლამური ხელოვნება #ტელესკოლა
მუსიკა VII-VIII კლასები - პოლონეთის მუსიკალური კულტურა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - მცენარეთა სუნთქვის თავისებურებები; ნივთიერებათა ტრანსპორტი მცენარეებში #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ხმელეთის წყლები: მდინარეები და ტბები #ტელესკოლა
ისტორია, VII კლასი - ფარნავაზი #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - მოქმედებები რიცხვებზე. ამოცანების ამოხსნა #ტელესკოლა
ქართული VII კლასი - ,,აფხაზური კანტატა’’ #ტელესკოლა
სამოქალაქო განათლება VII-VIII კლასები - მედია #ტელესკოლა
სახვითი ხელოვნება VII-VIII კლასები - ეროვნული სამოსი #ტელესკოლა
მუსიკა, VII-VIII კლასები - ავსტრიის მუსიკალური კულტურა #ტელესკოლა
ბიოლოგია VII კლასი - ფოტოსინთეზი. ფოტოსინთეზის პროცესის კვლევა #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ჰიდროსფერო - ოკეანეები, წყლის მოძრაობა ოკეანეში და ოკეანის ნაწილები #ტელესკოლა