სამეცნიერო კვლევები ილიას უნივერსიტეტში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის ლიდერია.

სტუმარი: ნინო დობორჯგინიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი;

დავით თარხნიშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი.

ახალი დღე