სახლში გამოყოლილი ომი

სახლში გამოყოლილი ომი და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ვეტერანების უხილავი ჭრილობა, რომელიც ჯარისკაცებს ძნელად უხორცდებათ.

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლებისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ვეტერანების ომის ქრონიკები.

ახალი კვირა