რეალური სივრცე - უფასო სასკოლო კვება ბავშვებს #LIVE

სტუმრები:

  • გიორგი ჭანტურია – „განათლების კოალიციის“ ხელმძღვანელი, განათლების სპეციალისტი
  • თათა ვერულაშვილი – მოძრაობა „ხმა“
  • გიორგი იმერლიშვილი – მოსწავლე
  • თამარ ცანავა – მასწავლებელი
  • სიმონ ჯანაშია – განათლების სპეციალისტი
  • თამარ მანჯავიძე – პედიატრი
  • რატი კოჭლამაზაშვილი – საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
  • ხატია მიმინოშილი – მშობელი
  • მაკა ახვლედიანი – მშობელი
  • ირინა ხანთაძე – განათლების კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე

რეალური სივრცე