რეალური სივრცე - რა მდგომარეობაში არიან ემიგრანტი მშობლების სამშობლოში დარჩენილი შვილები #LIVE
  • გიორგი ჭანტურია – განათლების კოალიციის დირექტორი
  • ნატა მეფარიშვილი – ბავშვთა ფსიქოლოგი
  • ანა არგანაშვილი – „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ ხელმძღვანელი
  • ხატია ჭანიშვილი – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, მკვლევარი
  • თათია მგელაძე – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, განათლების სპეციალისტი
  • სალომე ჭიჭინაძე – ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, ბავშვზე ზრუნვის ექსპერტი
  • ნინო სადრაძე – შემოქმედის სკოლის დირექტორი
  • გიორგი გახელაძე – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

რეალური სივრცე