რეალური სივრცე - კლიმატის ცვლილების არსებული და მოსალოდნელი შედეგები #LIVE
  • ნინო ჩხობაძე – „მწვანეთა მოძრაობა-დედამიწის მეგობრების“ თავმჯდომარე
  • კახა არცივაძე – სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო ცენტრი „ნაკრესის“ გამგეობის წევრი
  • ნინო სადრაძე – გეოლოგი ვასილ გედევანიშვილი – სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
  • ვასილ გედევანიშვილი – გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
  • ოთარ ქურციკიძე – გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
  • სოსო ქინქლაძე – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

რეალური სივრცე