რაშიდ ალ ხალიფას ინსტალაცია „პირველი სხივი“

ლუკა ვადაჭკორიას სიუჟეტი.

ახალი დღე