რა მნიშვნელობა აქვს მუზეუმისთვის სამოსს და შეუძლია თუ არა საგანმანათლებლო ფუნქციის შესრულება

დღის კოდი