ქალაქის ქუჩებზე ზრუნვა, პოეზიის თანხლებით

ახალი დღე