პროტესტის რევოლუციური ასპექტები

◾ სცენარი, რომელიც არ იცვლება – ვინ რისთვის დგას დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე?

◾ გულწრფელი პროტესტი, ახალგაზრდული ემოციები თუ პოლიტიკოსების პარტიული მიზნები ნაცადი საშუალებებით?

კვირის მოამბე