პრემიერ-მინისტრის განცხადება

#მოამბე სპეციალური გამოშვება – პრემიერ-მინისტრის განცხადება #LIVE