პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა და სერვისების ხელმისაწვდომობა – ჯანდაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, რეფორმის სამოქმედო გეგმას ახორციელებს. გეგმაში ასახულია ქალაქებსა და სოფლებში პირველადი ჯანდაცვის თანაბარი ხელმისაწვდომობისთვის აუცილებელი სერვისები და ქრონიკული დაავადებებისთვის საჭირო პროცედურები, მათ შორის ამბულატორიული გამოკვლევები. მიზანი დაავადებების პრევენცია და პაციენტების ეფექტიანი მართვაა.