პირადი ექიმი - მოწყენილი და დაღლილი ბავშვი / სისუსტე, გამოფიტვა, დაღლილობა / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: მოწყენილი და დაღლილი ბავშვი

▶ სტუმარი: ბაკურ კოტეტიშვილი, ბავშვთა ნევროლოგი, პროფესორი

▶ მე-2 ბლოკი: სისუსტე, გამოფიტვა, დაღლილობა

▶ სტუმარი: კახა ჭელიძე თერაპევტი, თსსუ პროფესორი

▶ მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი