პერსონა - ლევან აბაშიძე - ეპოქა, თაობა და ლევან აბაშიძე, როგორც ამ თაობის გამორჩეული წარმომადგენელი - სტუმარი: გუგა კოტეტიშვილი - ხელოვანი, ლევან აბაშიძის მეგობარი

დღის კოდი