„პატრიარქი“

სცენარის ავტორი: ირაკლი სოლომონაშვილი, რეჟისორი: ლევან ახობაძე