პარლამენტართა ხელფასების გაზრდა იგეგმება

პარლამენტართა ხელფასები იზრდება. რამდენი უნდა იყოს დეპუტატის გასამრჯელო – საკითხზე დღეს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელეს. კანონპროექტი კომიტეტს პარლამენტის თავმჯდომარემ წარუდგინა. მიზანია მომდევნო მოწვევის პარლამენტის წევრების ხელფასის საჯარო სამსახურში 2017 წელს დადგენილ კოეფიციენტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

ინიცირებული ცვლილებების თანახმად, მომავალი მოწვევის პარლამენტში დეპუტატის ხელფასი 8 000-10 000 ლარის ფარგლებში იქნება. შალვა პაპუაშვილის თქმით, არსებული მდგომარეობით, პარლამენტის წევრებს აქვთ არა მხოლოდ სხვა უწყებების თანამდებობის პირებთან, არამედ თავად პარლამენტის აპარატში დასაქმებულ თანამდებობის პირთან შედარებით დაბალი გასამრჯელო.

ცვლილებები 2025 წლის პირველი იანვრიდან, მომდევნო მოწვევის პარლამენტის წევრებისთვის ამოქმედდება.