პარამედიკოსთა გადამზადების პროგრამა

სტუმრები: გიორგი ჩიჩუა, სასწავლო-სატრენინგო ცენტრის უფროსის მოადგილე;

ზაზა ონიანი, რუსთავის პარამედიკოსი.

ახალი დღე