ოთარ იოსელიანი - 90

კადრები საქართველოს ტელევიზიის ოქროს ფონდიდან

ეროვნულ არქივში ოთარ იოსელიანის ფილმების რეტროსპექტივა გაიმართება

ახალი დღე