ომის გავლენა ადამიანზე - სტუმარი: ლევან შატბერაშვილი - ფსიქოლოგი, ანა აბაკელიას სიუჟეტი

დღის კოდი