მსოფლიოს სახელგანთქმული მოედნები

მოედანი ქალაქის ხასიათს, მის იერსახეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს. სიუჟეტში ნახავთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქის სახელგანთქმულ მოედნებს, რომლებიც არამხოლოდ ვიზუალურად, არამედ ისტორიული მნიშვნელობითაც გამოირჩევიან.

ახალი დღე