#მარტივილოგიკა მარიამ ჩოხარაძე და სულხან სარიძე / ლიზი დურგლიშვილი და ლია დურგლიშვილი / მანანა ტუზურიძე და მარიამ ტუზურიძე

მარტივი ლოგიკა