#მარტივილოგიკა უჩა დოლიძე და ნატა რობიტაშვილი / თეონა ტორონჯაძე და სოფო ტაკიძე / გიგა კიკორია და დავით ბეჟაშვილი

მარტივი ლოგიკა