#მარტივილოგიკა დავით ქურდაძე და ლაშა გოგუაძე / ნინი დოღაძე და გაგა გოცაძე / მარინა ბარამიძე და გია ჯანელიძე

მარტივი ლოგიკა