#მარტივილოგიკა ნიკა მაისურაძე და მარიამ არჯევანიშვილი / ლიკა ალადაშვილი და გიორგი ნარიმანიძე / ლაშა მენაღარიშვილი და თორნიკე სვიანიძე

მარტივი ლოგიკა