#მარტივილოგიკა ნია ხაჩიძე და შაკო შარმიაშვილი / გიორგი დოღონაძე და ირაკლი მაღლაფერიძე / მარიამ ნატროშვილი და გიორგი კილასონია

მარტივი ლოგიკა