#მარტივილოგიკა ალექსანდრე ფუტკარაძე და ცოტნე ფუტკარაძე / მაიკო მამისბედაშვილი და ალექსანდრე ხარბეგაშვილი / მაია ზედელაშვილი და ელენე კუბანსკი

მარტივი ლოგიკა