#მარტივილოგიკა სალომე ქანთარია და გიორგი გელაშვილი / ნიკა არხოშაშვილი და ალექსანდრე არხოშაშვილი / შორენა ბუცხრიკიძე და როლანდ ბუცხრიკიძე

მარტივი ლოგიკა