ლევან ბუჯიაშვილის ახალი დღე

სტერეოტიპებს ვერ მიჰყვება, რადგან საბაზისო განათლება არ მიუღია. ქმნის როგორც გრძნობს, ემოციით ხელმძღვანელობს  და არჩევანში თავისუფალია.

ლევან ბუჯიაშვილი „ახალ დღეში“.

რესპონდენტი: ლევან ბუჯიაშვილი – მოქანდაკე

ავტორი: სალომე ნიკოლაიშავილი

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი