კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსები

კულტურის სამინისტრო სამ ახალ კონკურსს აცხადებს. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოში რეგისტრირებულ  იურიდიულ, ფიზიკურ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს. ერთ კონკურსანტს შეუძლია მხოლოდ ერთი საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა. განაცხადები მიიღება 2023 წლის 25 იანვრიდან, 2023 წლის 3 თებერვლის 12:00 საათამდე.