კონსტიტუციის ოთხი დღე

კონსტიტუციის ოთხი დღე – 1921 წლის 21 თებერვალს, საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ, ერთხმად მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია, რომელმაც მხოლოდ ოთხი დღე იმოქმედა.

ავტორი: დეა მიქაშავიძე.

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი