ხილული მეხსიერება - სტუმარი: გურამ წიბახაშვილი - ფოტოგრაფი

დღის კოდი