ინტერვიუ გიორგი დოხტურიშვილთან

გიორგი დოხტურიშვილი – სახელმწიფო რწმუნებული ქვემო ქართლის მხარეში