გამოუცხადებელი ომი: ყუდსის ძალები

ღაზაში დაწყებულ სამხედრო მოქმედებებს ავტომატურად მოჰყვა რეგიონში არსებულ ამერიკულ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე ირანული ყუდსის ძალების მხრიდან გახშირებული თავდასხმები. ღაზაში მიღწეულმა დროებითმა ცეცხლისშეწყვეტამ ეს პროცესიც დროებით შეაჩერა. მოჰყვება თუ არა ყუდსის ძალების ხელახალი გააქტიურება, ღაზაში მოსალოდნელ დაბომბვების განახლებას, იხილეთ, შოთა თხელიძის სიუჟეტში.

42° პარალელი