ფუტკრების ერთგული მეგობარი, გიორგი ოზბეთელაშვილი სოფელ ზემო მაჩხაანიდან

ახალი დღე