ფოტოგრაფის და მებაღის სერგი ბარისაშვილის მიერ შექმნილი მწვანე სივრცე - ანო ფრანგიშვილის სიუჟეტი

დღის კოდი