ეთნოსი და ლიტერატურა - ქმნის თუ არა ლიტერატურა ეთნიკუს სტერეოტიპებს და რას ემყარება ეს სტერეოტიპები - სტუმარი: ოქტაი ქაზუმოვი - ფილოლოგი, ქართული ლიტერატურის მკვლევარი

დღის კოდი