ელექტრონული მოწყობილობების კონტროლი იწყება

სათამაშოების და სამშენებლო მასალების შემდეგ კონტროლი საყოფაცხოვრებო ელექტრონულ მოწყობილობებზეც მკაცრდება. ახალი დადგენილების მიხედვით, ქვეყანაში იმპორტირებული პროდუქცია შემოწმებას დაექვემდებარება, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში კი პროდუქტებს ბაზრიდან ამოიღებენ. იმისთვის, რომ ბიზნეს-სექტორი სიახლეს მომზადებული შეხვდეს, ახალი ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული სანქციების ნაწილი, წელიწადნახევრის შემდეგ შევა ძალაში. მანამდე ელექტრონულ მოწყობილობებს მხოლოდ შეამოწმებენ, სანქციები კი გარდამავალ ეტაპზე მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლება.