დიდი ბრიტანეთის დიპლომატია ახლო აღმოსავლეთში

პირველი მსოფლიო ომის დროს დიდმა ბრიტანეთმა არაბებთან, ფრანგებთან და ებრაელებთან ურთიერთგამომრიცხავი შეთანხმებები დადო. ბრიტანეთის მანევრები, თავის მხრივ, განპირობებული იყო გერმანიის მზარდი გავლენებით, რომელიც ოსმალეთის იმპერიასთან ალიანსით ცდილობდა თავისი მიზნების განხორციელებას. როგორი იყო დიდი ბრიტანეთის პირველი მსოფლიო ომისდროინდელი დიპლომატია, რომელმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ის რთული გეოპოლიტიკური რეალობა, რომლის წინაშეც დღეს ახლო აღმოსავლეთი დგას?

42° პარალელი