დიდი ბრიტანეთი ახალი მეფის კორონაციისთვის ემზადება  

თამთა რუხაძის მიმოხილვა.

ახალი დღე