#დღისკოდი სახელი და რეპუტაცია
  • როგორ ვზიდავთ სხვის სახელებს და რამდენად მძიმეა ეს ტვირთი – სახელი და პიროვნება – სტუმარი: ჯაბა ზაუტაშვილი – ფილოსოფოსი
  • როგორ იქმნება რეპუტაცია და რა მსხვერპლს მოითხოვს ის – რეპუტაცია და სახელი – სტუმარი: რეზო კიკნაძე – მუსიკოსი
  • „რა არის კულტურა?“ – „დღის კოდის“ მთავარი კითხვა და მხატვარ ავთანდილ გახოკიძის მოსაზრება ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში
  • როგორ იბადება ავტორიტეტი და როდის იქცევა ის სოციალურ ძალაუფლებად – პრესტიჟი და ავტორიტეტი – სტუმარი: გელა პატიაშვილი – მხატვარი

დღის კოდი